You are here:

Aydınlatma Devrimi

Ortamlar dijitalleşmeyle birlikte dinamizm kazanıyor.

LED’in icadından bu yana, ışık daha etkili ve verimli hale geliyor. Bu hızlı teknolojik devrimin sonu hala çok uzak.
Başarılı şirketler için değişim de gündemdedir.
Yasal olarak bağlayıcı enerji verimliliği hedefleri, şirketler için giderek daha zahmetli hale geliyor. Ancak tüm bu dinamizme rağmen, sabit varlıklara veya diğer kaynaklara yatırım yapmadan teknolojiye ayak uydurmak hala mümkündür.

Yalnızca hizmet için ödeme yapın.

Bir hizmet olarak ışığa yatırım yapmak sizi varlık değeri kaybından korur çünkü FIX’in temeli! armatür satmak değil, gelecekteki aydınlatma performansını garanti etmekle ilgilidir. İnsan Merkezli Aydınlatma gibi stratejilerle Cemdag Aydınlatma Teknololojisi, ışığın insan vücudu üzerindeki biyolojik etkisine vurgu yapıyor. Bu yenilikçi aydınlatma çözümleri çalışanları motive ediyor ve şirket imajını güçlendiriyor.
FIX! İle günün en verimli çözümüne sahip olacaksınız. Daha sonra uzmanlarımız, optimum çalışmayı sağlamak ve katma değer sağladığı kanıtlanır kanıtlanmaz yeni işlevleri uygulamak için yerinde denetimler ve uzaktan izleme formlarını düzenli olarak uygulayacaktır.

FIX!

Yararlar

Bugünün modern aydınlatması yarın çoktan modası geçmiş olacak. FIX! sizi aydınlatma satın alma ihtiyacından kurtarır. Aydınlatmayı Cemdağ Aydınlatma Teknolojisinden hizmet olarak alabilirsiniz.

Esnek

Aydınlatma teknolojileri her geçen gün değişmekte ve artmaktadır. FIX ile tüm yeni gelişmelere entegre olabilirsiniz.

Rahatlık

Aydınlatma süreciniz güvenilir ellerde. Gerisini düşünmeyin. Verimli ışık, enerji yönetiminiz için stratejik bir kilometre taşıdır. Uzmanlara bırakın: Cemdağ Aydınlatma Teknolojisi, Avrupa çapında hizmet ağı ile en son teknolojik standartlara dayalı aydınlatma çözümleri planlar, profesyonel kurulum hizmetleri sunar ve hibe başvurusunda bulunmanıza yardımcı olur, aydınlatma tesisatlarının işleyişini izler ve potansiyeli sürekli olarak tanımlar. Hizmetimiz, aydınlatmanızın geleceğe yönelik işlevselliğini ve enerji verimliliğini garanti eder.

Sermaye Yok

Herhangi bir fon olmadan en iyi ışığa sahip olacaksınız: Teknolojinizi değiştirmek için herhangi bir sermayeye ihtiyacınız yok. FIX! ile aydınlatma satın almazsınız, hizmet olarak ışık alırsınız. Bu, birkaç finansal avantaj sağlar: sabit varlıklara yatırım yapmanız veya herhangi bir kaynağı ana faaliyet alanınızdan uzaklaştırmanız gerekmez. Aydınlatma hizmetleri için aylık sabit miktar önceden açıkça belirlenir. Aydınlatma yenilemeleri için hibe başvurusunda bulunma ve anında işletme maliyetlerinden tasarruf sağlama imkanı da vardır.

Esnek

Işığın hızlı teknolojik değişime maruz kaldığı bir çağda yaşıyoruz. Armatür verimliliği her geçen gün artıyor.

Geçmişte, aydınlatma satın alınır ve yalnızca sistem kullanılamaz hale geldiğinde yükseltilirdi. FIX! aydınlatma ile uğraşırken farklı bir düşünce tarzı sunar. Sürekli izleme ve değerlendirme, ışık kalitesi ve verimliliğinde yeni bir boyut açar.

Standartlara uygun en modern aydınlatmayı istiyorum. Gelecekte teknolojik ilerlemeden de faydalanabilmem elbette önemli.

Uzman Aydınlatma değerlendirmesi ve planlaması

FIX! hizmet, yılların deneyimi ve kapsamlı deneyim bilgisi üzerine inşa edilmiş profesyonel aydınlatma planlaması ile başlar. Standartlara uygun çağdaş aydınlatma, Cemdağ Aydınlatma Teknolojisi Yetkinlik Programı katılımcıları ile yakın işbirliği içinde geliştirilmektedir.

Sürdürülebilir enerji verimliliği

Güç ve CO2 tüketimini azaltarak ve kesinti sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltarak sürdürülebilir enerji verimliliği, sorumlu kaynak yönetimi hedeflerine ulaşılır.

Operasyon sırasında destek ve servis

Aydınlatmanın bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre ayarlanması ve yeni işlevlerin uygulanması, aydınlatmayı kurarken yapılan tek seferlik bir görev değil, operasyonlar boyunca devam eder. Bu, kalite, verimlilik ve işlevsellik alanlarında optimizasyon olasılıklarının tanımlanmasını içerir.

Uzman Aydınlatma değerlendirmesi ve planlaması

FIX! hizmet, yılların deneyimi ve kapsamlı deneyim bilgisi üzerine inşa edilmiş profesyonel aydınlatma planlaması ile başlar. Standartlara uygun çağdaş aydınlatma, Cemdağ Aydınlatma Teknolojisi Yetkinlik Programı katılımcıları ile yakın işbirliği içinde geliştirilmektedir.

Sürdürülebilir enerji verimliliği

Güç ve CO2 tüketimini azaltarak ve kesinti sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltarak sürdürülebilir enerji verimliliği, sorumlu kaynak yönetimi hedeflerine ulaşılır.

Operasyon sırasında destek ve servis

Aydınlatmanın bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre ayarlanması ve yeni işlevlerin uygulanması, aydınlatmayı kurarken yapılan tek seferlik bir görev değil, operasyonlar boyunca devam eder. Bu, kalite, verimlilik ve işlevsellik alanlarında optimizasyon olasılıklarının tanımlanmasını içerir.

Aydınlatma sürecinizi güvenilir ellerde bırakın. Gerisini düşünmeyin…

Sürdürülebilir şekilde optimum ışığın kurulumu kolay değildir. Uzun vadede faydalı olacak bir aydınlatma çözümü, sürekli destek ve servis gerektirir. FIX! tüm alanlarda ve her zaman ışığınızın sorumluluğunu alır.

Profesyonel proje yönetimi
FIX! proje lideri, aydınlatma sisteminizin tüm kurulumunu ve dönüşümünü sizinle yakın diyalog halinde planlar ve organize eder ve ardından bunları devreye alır. Sadece bir muhatabınız var.

Kullanıma hazır kurulum
Aydınlatma çözüm ortaklarının Cemdag Aydınlatma Teknoloji ağından yetkin elektrikçi firmaları aydınlatma çözümlerini kurmaktadır. Aydınlatmayı güncellerken, bu hizmet aynı zamanda mevcut cihazların sökülüp bertaraf edilmesini de içerir.

Görevlendirmek
Aydınlatmanın yapılandırılması ve armatür yönetimi, bireysel aydınlatma gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde koordine edilir. Kapsamlı çalışan eğitimi, her gün verimli bir uygulama sağlar.

İzleme
Uzaktan izleme, aydınlatma ve enerji verimliliği ile ilgili kararlaştırılmış hedeflere ulaşmanıza yardımcı olur.
Şeffaf tüketici verilerine dayanarak sonuçları düzenli olarak değerlendiriyoruz. Mutabık kalınan hizmetler çerçevesindeki optimizasyonlar, müşteri deneyimlerini dikkate alır.

Performans Garantisi
FIX! İle mutabık kalınan tüm hedeflere ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu, diğerlerinin yanı sıra aydınlatma, enerji verimliliği veya işlevsellik olabilir.

Hibe
FIX! proje liderleri, hangi hibelere başvurabileceğinizi bilir ve ihtiyaçlarınız için en iyi çözüme yönlendirir.

Sürekli iyileştirmeler
FIX ile! Uzmanlarımız, aydınlatmanızı kontrol etmenin en iyi yolunu belirleyecek ve ışık kalitesini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak ayarları izleyecek, analiz edecek ve güncelleyecektir.

İletişim Ağı
Kapsamlı uluslararası hizmet ağımız, dünya çapında profesyonel hizmet seviyelerine erişim sağlar.

Herhangi bir fon olmadan en iyi ışığı elde edeceksiniz: Teknolojinizi değiştirmek için herhangi bir sermayeye ihtiyacınız yok.
“Yeni aydınlatmanın enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını bilmeme rağmen, karma varlıklarımı başka bir şekilde daha iyi kullanabilirim.”

Hizmet olarak aydınlatma
FIX! ile aydınlatma satın almazsınız, ışığı hizmet olarak alırsınız. Herhangi bir sabit varlığa yatırım yapmazsınız, bunun yerine aylık sabit bir tutar ödersiniz. Yatırım fonları için şirket yönetimine başvurmanız gerekmeyecek ve şirketiniz, değer kaybeden varlıklara yatırım yapmak yerine finansal kaynaklarını temel iş alanları için kullanabilir.

Doğrudan maliyet tasarrufu
Eski aydınlatmayı yeniliyorsanız, tasarruf edilen enerji ve bakım maliyetleri doğrudan FIX için ödeme yapmaya gider! Aydınlatmanızı ne kadar erken yenilerseniz, FIX’in faydası o kadar büyük olur.Tipik olarak elde edilen enerji tasarrufuyla, sabit varlıklara yatırım yapmadan işletme maliyetlerini anında düşürmek bile mümkündür.

Şeffaf maliyetler
Daha büyük aydınlatma sistemleri için, enerji ve bakım maliyetlerini kesin olarak belirlemek her zaman kolay değildir. FIX! İle, aylık olarak sabit bir meblağ ödersiniz, yani tam olarak hesaplanmış ve şeffaf maliyetler elde edersiniz.